Alles op de Vëlo am Kanton Réiden vum 10. – 30. September

Hëlleft eis Gemeng an eise Kanton erëm op de Podium ze bréngen a fuert an den 21 Deeg vun der Aktioun „Tour du Duerf“ sou oft wéi méiglech mam Vëlo ! Wouhin Dir fuert, ass egal!

Drot Är Kilometer ganz einfach online (www.tourduduerf.lu) an (baséiert op d’Vertrauen). Oder Dir schréift Är Kilometer op an schéckt se op klima@klima.lu  (mat Numm a Gemeng).

Mat bëssi Chance gewannt Dir oder Äert Team ee Bong (250 Beki).

Mir soen Iech Merci fir d’Matmaachen!

Méi Info :  www.klima.lu Froen? Réidener Mobilitéitsatelier Tel.: 26 62 08 01 22

Mobilitéitswoch