Chiens

Hei ass de Formulaire dee vun all Haushalt (ob Hondsbesëtzter oder net) soll ausgefëllt ginn. Voici le formulaire qui devrait être rempli par tout ménage (même si vous avez pas de chiens).

Lire la suite

Pacte logement 2.0

De Buergermeeschter Paul Engel ënnerschreiwt zesumme mam Minister fir Logement Henri Kox, am Kader vun der regionaler Konferenz, d'Konventioun, déi de Grondsteen fir de "Pacte logement 2.0" ass.

Lire la suite

Location immobilière sociale, gestion locative sociale

Den 09. Mäerz 2017  huet Haus CaRe, déi nei Agence Immobilière sociale vum Kanton Réiden, eng Konventioun, am Kontext vun enger lokaler AIS, mam Ministère de Logement ënnerschriwwen. Haus CaRe schafft an enker Zesummenaarbecht mam Office sozial vu Réiden a...

Lire la suite
Top