Pacte logement 2.0

De Buergermeeschter Paul Engel ënnerschreiwt zesumme mam Minister fir Logement Henri Kox, am Kader vun der regionaler Konferenz, d'Konventioun, déi de Grondsteen fir de "Pacte logement 2.0" ass.

Lire la suite

Location immobilière sociale, gestion locative sociale

Den 09. Mäerz 2017  huet Haus CaRe, déi nei Agence Immobilière sociale vum Kanton Réiden, eng Konventioun, am Kontext vun enger lokaler AIS, mam Ministère de Logement ënnerschriwwen. Haus CaRe schafft an enker Zesummenaarbecht mam Office sozial vu Réiden a...

Lire la suite

Aides solidaires dans la commune

mise à jour 17-03-20 Bedingt duerch déi aktuell Situatioun bidde verschidde Veräiner hier Hëllef an der Gemeng Groussbus un. Vu la situation actuelle, certaines associations vous offrent leur aide dans la commune de Grosbous. Gutt Noperen asbl Groussbusser Scouten

Lire la suite
Top