Hei ass de Formulaire dee vun all Haushalt (ob Hondsbesëtzter oder net) soll ausgefëllt ginn.

formulaire 2022

Voici le formulaire qui devrait être rempli par tout ménage (même si vous avez pas de chiens).