Nouvelles

Elections communales 2017 - vote par correspondance - Briefwahl

Le 31/07/2017

le vote par correspondance lors des élections communales du 8 octobre 2017 Briefwahl anlässlich den Gemeinderatswahlen am 08. Oktober 2017 (En savoir plus)

Schoulmaterial clever akafen

Le 21/07/2017

Tipps für ökologisches Schulmaterial (En savoir plus)

JuNa - Jugendprojet vum SICONA

Le 27/06/2017

Fir Kanner vun 12 - 16 Joer. (En savoir plus)

Sproochecouren an der Gemeng Grosbous

Le 22/06/2017

Am 1. Trimester 2017/2018 bitt d'Landakademie mat Zesummenaarbecht vun der Gemeng Grosbous Sproochecouren un. (En savoir plus)

Wochemaart zu Groussbus

Le 21/04/2017

Desen Samsdeg den 19. August ass nees Wochemaart hei zu Grosbous. No desem, ass Paus bis den 16. September. (En savoir plus)